ชื่อ: WHITE MLM ธุรกิจเครือข่ายสีขาว

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ยอดมนู เบ้าสุวรรณ

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"MLM สายบุญที่จะใช้ “ความดี” นำทาง ใช้ “ธรรมะ” เป็นที่พึ่งพิง
เป็นเครื่องรับรองได้ว่า... นำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จได้จริงแท้แน่นอน
"