ชื่อ: Typical Sex เซ็กซ์เปิดอก เปลือยปัญหาเพศ

หมวด: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ

ผู้แต่ง: พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

สำนักพิมพ์ โลลิต้า  ราคาปก 245 บาท ลด 20% คงเหลือ 196 บาท
มีเรื่องธรรมดาๆ ของเซ็กซ์ที่ผู้คนมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตคู่ ทำให้ครอบครัวมีความสุข
สมบูรณ์ และอบอุ่น อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com