ชื่อ: Timeless Memories ความทรงจำเหนือกาลเวลา

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ณิชาภัทร กาญจนะ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ บุ๊กส์วิน

เนื้อหา

Timeless Memories เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเสริมกำลังใจ แนะวิธีการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับคุณธรรมในช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อยกระดับจิตวิญญาณอันสูงส่งให้กับทุกชีวิต เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า ชีวิต เสริมสร้างพลังความดี พลังบวก และดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาท และยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ยังมีชีวิต ยอมรับความจริงเรื่องการเกิด การใช้ชีวิตที่ไม่อาจรู้วันเวลาที่จะแตกดับจากโลกนี้ไป เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ใช้ชีวิตด้วยเมตตากรุณา และสร้างคุณงามความดี
เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคม และเรื่องราวแฝงคุณธรรมและวิชาการใช้ชีวิตสองภาษา เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านคำคม และเรื่องราวที่เป็นภาษาอังกฤษโดยที่ความหมายดี ๆ ของเรื่องราวยังคงอยู่ Nichapat K. ถอดความเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นคนไทยเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งมากขึ้น ผู้ประพันธ์เขียน
คำคมและเรื่องราวแล้วบันทึกไว้เป็นความทรงจำเพื่อแนะวิธีคิดเรื่องการใช้ชีวิตแก่ผู้อ่านที่เห็นความสำคัญเรื่องการใช้ชีวิตไปพร้อมกับคุณธรรมความดี เป็นบันทึกความทรงจำที่สวยงาม และมีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม และคงไม่ผิดที่จะเรียกความทรงจำที่สวยงาม และมีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจนี้ว่า
Timeless Memories
ความทรงจำเหนือกาลเวลา