ชื่อ: TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)

หมวด: บัญชี

ผู้แต่ง: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา