ชื่อ: Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2

หมวด: บัญชี

ผู้แต่ง: สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา