ชื่อ: Stop Hurting Start Living หยุดทำร้ายชีวิตให้เจ็บปวด

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ณิชาภัทร กาญจนะ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ บุ๊กส์วิน

เนื้อหา

“Stop Hurting Start Living หยุดทำร้ายชีวิตให้เจ็บปวด” เป็นหนังสือแนะวิธีให้คุณหยุดความคิด ทัศนคติ และนิสัยทำร้ายชีวิตตัวเอง กล้าเปิดประตูอนาคตแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม มีแง่มุมความคิดที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังรวมวิธีเปลี่ยนชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อไปให้ถึงความฝันได้ โดยเริ่มต้นจากการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุณมีความคิด ทัศนคติ นิสัย หรือการกระทำที่ทำร้ายชีวิตตัวเอง แนะวิธีให้คุณค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณว่า คุณมีความคิด ทัศนคติ นิสัยหรือการกระทำที่ทำร้ายชีวิตตัวเองแบบไหนบ้าง ซึ่งจะนำไปสู่หนทางแก้ไข แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างมาก ช่วยให้คุณรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณ แล้วกำหนดบทบาท และทำตามบทบาทที่คุณกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ นิสัย และการกระทำ โปรแกรมสมองของคุณใหม่ เล่นบทใหม่ เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและออกมาจากการกระทำที่ทำร้ายชีวิตตัวเอง ออกมาจากวงจรเดิม ๆ ที่ทำให้คุณไม่มีความสุข คุณจะเข้าใจความหมายของคำว่า ความสำเร็จได้อย่างลึกซึ้ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ ตามความหมายที่คุณกำหนดเอง
 “Stop Hurting Start Living หยุดทำร้ายชีวิตให้เจ็บปวด” ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้คุณไปถึงความฝัน ช่วยให้คุณดึงพลังพิเศษ ความสามารถ ศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวคุณออกมา หยุดความกลัว และกล้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสุข มีพลังใจ และพร้อมที่จะต่อสู้อย่างเข้มแข็งบนโลกใบนี้