ชื่อ: Shortcut Japanese พูดญี่ปุ่นทันใจ!

หมวด: ภาษาศาสตร์

ผู้แต่ง: วาสนา ประชาชนะชัย

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

ฝึกพูดญี่ปุ่นจากกว่า 30 สถานการณ์ 750 ตัวอย่างประโยค พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่ายด้วยตัวอักษรญี่ปุ่น โรมันจิ คำอ่านไทยและคำแปล เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนญี่ปุ่นด้วยตัวเอง