ชื่อ: Life management สว่างแปดด้าน

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา

LIFE MANAGEMENT สว่าง 8 ด้าน หนังสือที่จะเผยเคล็ดลับการบริหารชีวิตให้มีความสุข พบกับความสำเร็จและสุขภาพแข็งแรง แบบทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไปโดยใช้แนวความคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ(Personality Psychology) ร่วมศึกษาและพัฒนาตนเองจากหนังสือชุดคุณภาพ The Success