ชื่อ: HR Essential Vocab. คำคน ครบความ

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผู้แต่ง: ยุทธนา จันทครุ

สำนักพิมพ์: TBooksmith

เนื้อหา

ศัพท์ทางด้านการบริหารงานบุคคลนั้น ส่วนใหญ่มักจะมีแทรกๆ แอบๆ อยู่กับ Dictionary of Business Management ดูแล้วก็น่าน้อยใจในความเป็นนักบริหารงานบุคคลไทยเสียจริงๆ... ผมจึงรวบรวมคำที่มักจะพบบ่อยๆ ในการปฏิบัติงานบุคคล มาหาคำจำกัดความ และเรียบเรียงขึ้นจนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ครับ ไม่กล้าบอกหรอกครับว่าเป็นพจนานุกรม ขอแค่เป็นหนังสือรวบรวมคำจำกัดความและคำอธิบายสั้นๆ แบบพอเข้าใจ ก็พอครับ ตัวอย่าง เช่น absentee (n.) ลูกจ้างขาดงาน คือลูกจ้างที่ไม่มาทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร The absentee must file the report to his/her supervisor on the next day after the absence. absenteeism (n.) การขาดงาน -> การที่ลูกจ้างไม่มาทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร “From now on an absenteeism will be penalized.”