ชื่อ: handbook จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเอง

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ปลายมีนา แตงโสภา

สำนักพิมพ์: บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด

เนื้อหา