ชื่อ: ART IN THE AGE OF CYBERNETIC MACHINES

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหา