ชื่อ: Advanced Excel รวมสุดฮิตเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ที่มีการใช้งานกันมาก ส่วนหนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูล ซึ่งหลายท่านจะมีปัญหาว่า เมื่อต้องการป้อนข้อมูล ก็จะทำการพิมพ์เข้าไป เมื่อพิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งแล้วต้องนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ก็จะเป็นข้อมูลประสิทธิภาพ ก็เกิดปัญหา เมื่อต้องการโอนย้ายฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access เพราะระบบการจัดเก็บเดิมไม่เป็นระบบฐานข้อมูล อธิบายเทคนิคการใช้ Excel กับงานด้านฐานข้อมูลอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน รวบรวมคำถามของผู้เข้าอบรมและประสบการณ์สอนและการใช้งานจริงร่วม 20 ปี เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทคนิค เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ