ชื่อ: 45 กลยุทธ์แฮดสมอง

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: นีล พาวิตต์

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา