ชื่อ: 31 วัน "ฟัง พูด อ่าน เขียน" เก่งอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

หมวด: ภาษาศาสตร์

ผู้แต่ง: คณาจารย์ และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

"ในโลกนี้คงไม่มีวิธีการใด ที่จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ดีกว่า การฝึกฝนด้วยตนเอง โดยใช้แนวความคิดนอกกรอบ ที่ไม่ต้องพึ่งพาไวยากรณ์ อันแสนยุ่งยากมากมาย อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ แล้วภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้น จนตัวคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจ กระโดดออกจากกะลาแห่งไวยากรณ์ แล้วมาเก่งอังกฤษภายใน 1 เดือนกันเถอะ "