ชื่อ: 212 วิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้นำมาจากประสบการณ์ตรงทางธุรกิจของผุ้เขียนและของเถ้าแก่หลายรายรวมถึงสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในข้อคิดบางข้อซึ่งจะช่วยให้คุณผู้อ่านหลุดจากกับดักหนี้และมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็ว นอกจากนี้ ต้องเป็นเถ้าแก่มืออาชีพ เพราะยิ่งเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนบางแห่งไม่ได้สอนมากเท่าไรยิ่งดี สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้สอนคือ ก่อนใช้เงิน ต้องระลึกถึงความพอเพียงและความเพียรที่เพียงพอ นั่นคือต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นมากกว่าสิ่งที่อยากได้ ต้องเปลี่ยนหนี้สินเป้นสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ได้จริง รวมถึงต้องใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการทำงานสูงสุด