ชื่อ: 101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Kid

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: พรเทพ ฉันทนาวี

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา