ชื่อ: กลยุทธ์สร้างเงินล้านของเศรษฐีออนไลน์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

ทุกวันนี้โลกมีคอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์ ซึ่งทำให้มนุษย์นับร้อยๆ ล้านคนจากทั่วโลกที่มีกำลังซื้อมหาศาลสามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น แล้วทำไมเราในฐานะพ่อค้าซึ่งต้องพยายามหาช่องทางหรือวิธีแปลกใหม่ในการทำตลาดอยู่แล้ว ถึงไม่คิดเสนอขายสินค้าของเราผ่านสืออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์