ชื่อ: คิดต่างมองต่าง...จึงเห็นทางความสำเร็จ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ภูสยาม อินทรักษานนท์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

"จุดเริ่มต้นที่มาจากความคิดที่ดี
ลงมือทำให้เต็มที่ ความสำเร็จ
ย่อมจะเป็นของคุณตลอดไป
"