ชื่อ: ดับฝันมายาวี

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเค้าโครงมาจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งแต่การปล้นอาวุธปืนที่ค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งนำเสนอในรูปแบบนวนิยายที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน และด้วยปูมหลังที่เป็นนายทหารหน่วยข่าวกรองและนักข่าวหนังสือพิมพ์ จึงให้จินตนาการนี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และจะช่วยจุดประกายความฝันของคนไทยที่มุ่งหวังจะเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความร่มเย็นสงบสุขดังเดิมอีกครั้ง รวมทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดความร่วมมือร่วมใจกับแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด