ชื่อ: รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2563

สำนักพิมพ์: INSPAL

คงเหลือ: 1

เนื้อหา