ชื่อ: Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นที่สุดตลอดชีวิตของ Drucker มารวมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของผู้เป็น “บิดาแห่งวิชาการบริหารจัดการผู้ยิ่งใหญ่” แห่งศตวรรษ ที่ได้จากโลกนี้ไปเมื่อ ค.ศ. 2005 สิริรวมอายุได้ 95 ปี โดยในหนังสือ Classic Drucker เล่มนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การจากอดีตสู่ปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการที่จะต้องดำเนินการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และองค์การมุมมองขององค์การในอนาคตพร้อมวิธีการปรับตัว การใช้สารสนเทศ และการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง