ชื่อ: ภูมิเศรษฐศาสตร์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: อ. สุดชฎา  สุทธิศร

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

เนื้อหา