ชื่อ: โยคะทำไม? ทำไมต้องทำโยคะ?

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: พระอาจารย์บัญญัติ ธัมมสาโร

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

เนื้อหา

โยคะสมาธิ ฉบับสองภาษา พร้อมท่าปฎิบัติที่สร้างความสมดุลของร่างกาย และสมาธิ ซึ่งนำไปสู่ความสงบ และการแก้ปัญหาที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน
โยคะสมาธิเป็นการฝึกจิต และกายให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจและการสำรวมใจ ขณะฝึกต้องไม่มีสิ่งใดมารบกวน เพื่อให้การฝึกจิตของเราได้ผลสัมฤทธิ์