ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2549

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2549 อาทิ -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี -การปฏิวัติวันที่ 19 กันยายน 2549 -การขายหุ้นบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นฯ -การคัดค้านการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ -การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 ที่ประเทศเยอรมัน -เปิดสนามบินสุวรรณภูมิ -การระบาดของไข้หวัดนกลุกลามไปทั่วโลก -การแข่งขันชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ -ผู้นำอัล-เควดาในอิรักเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ