ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2548

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2548 อาทิ -พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมี โชติ -ประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรี -กรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX9000 -ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากรณีการคัดค้านการแปรรูปกิจการไฟฟ้า -กลุ่มครูชุมนุมคัดค้านการถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -พิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ -สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 สิ้นพระชนม์ -วาตภัยจากพายุเฮอริเคนแคทรีนา -การก่อเหตุจลาจลในฝรั่งเศสครั้งร้ายแรงที่สุด -แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่ปากีสถาน