ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2541

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2541 อาทิ -แผน IMF ในการกู้วิกฤติเอเชีย -มาตรการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจไทย -กรณีการค้นหาสมบัติทหารญี่ปุ่นที่ จ.กาญจนบุรี -รายงานธนาคารโลกเรื่องการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียของ IMF ที่ระบุว่าผิดพลาด -ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-อิรัก -วิกฤติการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น