ชื่อ: งานช่างศิลป์ไทย : ปูนปั้น เครื่องถมและลงยา

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ธานินทร์ ทิพยางค์, กอง บก., วัชรวีร์ ศรีสรรพางค์, กอง บก.

สำนักพิมพ์: แสงแดด

เนื้อหา

งานช่างศิลป์ไทยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ผ่านการสร้างสรรค์ จากช่างฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นแขนงใด ปูนปั้น เครื่องถมและลงยา เครื่องรัก ประดับมุก หรือประดับกระจก ล้วนงดงามและมีคุณค่าอันเป็นอัตลักษณ์ควรแก่การอนุรักษ์สืบสานทั้งสิ้น เเม้ในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา เเละเรื่องราววิธีการสร้างสรรค์ งานศิลป์ไทยในรูปเเบบต่างๆ หากโดยจุดประสงค์ของการนำเสนออย่างเเท้จริงเเล้ว ก็เพียงหวังให้เกิดการตระหนักรับรู้ในคุณค่า อันจะยังผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์งานศิลป์เหล่านี้ไว้สืบไป