ชื่อ: ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์, บก.

สำนักพิมพ์: แสงแดด

เนื้อหา

"พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์" เล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธรูปและเทวรูปในยุคศิลปะต่างๆ ตั้งแต่ล้านนา สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมภาพสีประกอบของพระพุทธรูปและเทวรูป โดยก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวจะมีการเกริ่นนำเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในแต่ละยุคสมัยอันส่งผลต่อความเชื่อและค่านิยมในการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูปในสมัยต่างๆ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน