ชื่อ: มหาราชชาติไทย (ฉบับการ์ตูน)

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: สุภฤกษ์ บุญทอง

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับมหาราชา 6 จอมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ เรียงร้อยผ่านองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 6 พระองค์ ไมว่าจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยมหาราช) นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย