ชื่อ: พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: สุภฤกษ์ บุญทอง

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ?พระพุทธเจ้า? เมื่อราว 2,500 ปีที่ผ่านมา เจ้าชายหนุ่มแห่งศากยวงค์ พระนามว่า ?สิทธัตถะ? ได้เสด็จออกจากพระราชวังในกลางดึกของคืนหนึ่ง เพื่อแสวงหาความจริงแห่งชีวิต การเดินทางของพระองค์ในครั้งนั้นได้ก่อกำเนิดสิ่งสำคัญที่ผู้คนมากกว่า 400 ล้านคน ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาต่อมา ซึ่งสิ่งนั้นคือ พระพุทธศาสนานั้นเอง นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม