ชื่อ: บันทึกตามรอย ๘๔ คำพ่อสอน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

ธ ทรงธรรมเทิดไท้ ส่องไสว บรมจักรีอวยไชย ทั่วหล้า ดำรัสทศธรรมไซร้ สอนราษฎร์ ปวงไทย ใจแจ่มจรัสจ้า ดั่งแก้วรัตนา