ชื่อ: Marketing 3.0-Phillip Kotler

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

การตลาด 3.0 เสนอแนวคิดและวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ในภาวะที่สภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรม และผู้บริโภคมีพฤติกรรมตื่นตัวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในชีวิต ส่งเสริมให้การติดต่อเชื่อมโยงและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารองค์กรธุรกิจรวมทั้งนักการตลาดพึงตระหนักและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ ?โดนใจ? ลูกค้าในยุคนี้มากยิ่งขึ้น