ชื่อ: อ่านก่อนถึง วันสิ้นโลก

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย                       ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

อ่านก่อนวันสิ้นโลก ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกิดมหาอุทกภัยที่ร้ายแรงทั่วโลก รวมถึงเกิดกับประเทศไทย และพูดถึงวันสิ้นโลกที่ระบุว่าปี 2012 เป็นวันที่โลกใกล้ถึงกาลแตกดับ โดยเฉพาะพุทธทำนายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก ก็บอกไว้ชัดเจน แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อใด พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์หลายแขนงออกมาเตือนให้ทุกคนได้รับรู้ว่า กำลังเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษย์ แต่ละท่านได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกและกับประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจ น่าติดตาม พร้อมยึดหลักพระธรรมนำความคิด เพื่อเตือนใจท่านทั้งหลายไม่ให้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า และเป็นทุกข์กับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ให้คิดเสียว่ามันเป็นแค่ภัยภายนอก หากแต่ภัยที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวที่สุด ยิ่งกว่าความตายคือภัยในใจเรา อยากให้เราทั้งหลายรู้จักเตรียมตัว เตรียมใจ รับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้จะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขนาดไหน แต่เราอย่าให้ใจพิบัติไปด้วย น่าจะถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องหันมาตระหนักและเตรียมความพร้อม ?เตรียมกาย? ในเรื่องภัยพิบัติที่กำลังจะมาเยือน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการ ?เตือนใจ? ต่อสู้กับภัยพิบัติภายใน เพื่อตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในกาลอันใกล้ และเป็นไปได้ว่า เร็วๆ นี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่เหนือการคาดเดา จนเราคาดไม่ถึง... ก็เป็นได้!