ชื่อ: ธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับคนไทยหัวใจเดียวกัน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงได้จัดทำหนังสือ ธรรมดีที่พ่อทำ (ฉบับพิเศษ สำหรับคนไทยหัวใจดวงเดียวกัน) โดยได้ปรับโฉมรูปเล่มใหม่ แต่ยังคงดำรงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากไว้ครบถ้วน รวมถึงเนื้อหาที่ครบครัน สอดแทรกหลายแง่มุมที่คนไทยไม่เคยล่วงรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักคนไทยมากมายเพียงใด และอีกหลายเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกครอบคลุมทุกมิติแห่งการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ได้เพิ่มเติมเนื้อหาธรรมะของพระราชา เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตของตนอย่างเข้าใจและทำได้ง่าย แต่ให้ผลในทางที่เจริญและมีความสุขอย่างมั่นคง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำตลอดการครองราชย์นี้ นอกจากประโยชน์สุขแห่งแผ่นดิน ยังเพื่อให้คนไทยทั้งมวลได้อาศัย กิน นอน ตาย อย่างมีความสุข ตราบจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน และยังเป็นประโยชน์แห่งตนที่ไม่ว่าผู้ใดได้น้อมนำไปปฏิบัติ ก็ย่อมเจริญและมีความสุขอย่างยั่งยืน