ชื่อ: เคล็ด (ไม่) ลับการสัมภาษณ์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ

สำนักพิมพ์: TBooksmith

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใคร? หนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคุณๆ ที่ต้องผ่านการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ ที่ยังเรียนอยู่ น้องๆ ที่จบใหม่ หรือ คุณๆที่ผ่านประสบการณ์การ ทำงานมาแล้วหลายปี ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งาน หรือ สัมภาษณ์เพื่อการเรียนต่อ หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางการฝึกฝนให้กับคุณๆ ได้เตรียมความพร้อมของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ แน่นอนคำตอบของคำถามต่างๆ ในหนังสือคงไม่อาจจะ ครอบคลุมการสัมภาษณ์ได้ทั้งหมดแต่ก็พอจะเป็นตัวอย่างที่คุณสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างคำตอบที่เหมาะและเป็นตัวของคุณเองที่สุด อย่าลืมว่าการสัมภาษณ์ทุกครั้งเกิดขึ้นเพราะหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ต้องการรู้จักตัวตนของคุณและต้องการทราบว่าคุณเหมาะกับองค์กรของเขาหรือไม่ แต่การสัมภาษณ์มีเวลาที่จำกัด ดังนั้น การจะดึงตัวตนของคุณออกมาให้องค์กรเห็นและคิดว่าคุณเหมาะกับเขานั้น จะต้องเกิดจากการเตรียมตัว และการฝึกฝน การหาข้อมูลว่าองค์กรต้องการคนในลักษณะไหนจะเป็นอีกตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถเสนอคุณสมบัติที่เหมาะสมของคุณแก่องค์กรนั้น