ชื่อ: เก่งเกาหลี เล่มเดียวเอาอยู่!

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: อ. นาธาร  นุชนุ่ม และคณะ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"พูดเกาหลี เก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว ปูพื้นภาษาเกาหลี ไปเรียน ไปเที่ยว ไปทำงาน อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ ! "