ชื่อ: พุทธวจน พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

พุทธวจน สามารถทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตที่ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพียงท่านพึงปฏิบัติตาม มุ่งมั่นด้วยใจจริง ท่านก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง