ชื่อ: เติมไฟให้ “ใจ” มีพลัง

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"จดจำไว้ว่า “ความล้มเหลว ไม่ใช่ทางเลือก!”
จง “อย่ามีข้ออ้างให้กับความล้มเหลว” เด็ดขาด!
และขอจงอย่าลืมว่า ชีวิตของคุณเปี่ยมไปด้วยพลังเสมอ!
"