ชื่อ: อาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"“กินเพื่ออยู่” หรือ “อยู่เพื่อกิน” ตัวคุณเองล้วนเป็นผู้กำหนด
“จะกินให้เกิดผลดี” หรือ “จะกินให้เกิดผลเสีย” ก็ตัวคุณเองอีกไม่ใช่หรือ?
เพราะไม่ว่าอย่างไรร่างกายนี้ก็เป็นของคุณ ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากคุณจะกินให้เป็น
"