ชื่อ: คมธรรมเพื่อคนทำงาน (บริหารงาน บริหารคน บริหารใจให้เป็นสุข)

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"คนหนึ่งทำเพื่อทน
คนหนึ่งทำเพื่อทำ
คนหนึ่งทำเพื่อธรรม
หากนี่เปรียบเทียบเหมือนกรอบชีวิตการทำงาน
คุณคือคนประเภทใด?
"