ชื่อ: การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานการณ์ปิดหน่วยเลือกตั้ง: ศึกษาเฉพาะกรณี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เขตดินแดง และเขตหลักสี่

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา