ชื่อ: สู้จากศูนย์ สู่มหาเศรษฐีแสนล้าน เจ้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"ตำนานชีวิต คมความคิด ข้อคิดดีๆ ของเจ้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา ที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการสู้ชีวิต
และพิสูจน์ในสัจธรรมที่ว่า “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”
"