ชื่อ: กินแบบพุทธะ สุขจริง ไม่แก่ ไม่ป่วย

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"คนเราไม่ว่าจะเกิดในดินแดนแคว้นใดก็ตาม เมื่อเกิดมาก็ต้องกิน
ในการดำรงชีวิตอยู่ก็ด้วยการกินเป็นสำคัญ
แต่เคยคิดบ้างไหมว่าอาหารที่เรากินไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับร่างกายของเรามากน้อยเพียงใด?
"