ชื่อ: คู่มือนักเดินทางลาว

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ตถตา

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

เนื้อหา

สัมผัสเสี้ยวหนึ่งของเสน่ห์อันเรียบง่าย แต่งดงามด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ สีสันการดำเนินชีวิตที่เนิบช้า กรุ่นด้วยวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของบ้านพี่เมืองน้อง...