ชื่อ: คู่มือนักเดินทางเยอรมนี

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

เนื้อหา

"เยอรมนี" เปิดประตูสู่ประเทศเยอรมนี เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมผัสดินแดนแห่งนิทานก่อนนอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดของเบียร์คลาสิก ขาหมูเลิศรส เจาะลึกรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมด้วยอัพเดตการเดินทางและค่าเข้าชม