ชื่อ: ประเพณีไทยอีสาน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: คำพูนบุญทวี

เนื้อหา

ประเพณีไทยอีสานมีทุกเดือนของแต่ละปี จึงเรียกว่า "ฝอีตสิบสอง" ซึ่งแปลว่าจารีตประเพณี 12 เดือน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ครองสิบสี่