ชื่อ: ลูกอีสาน (ภาษาอังกฤษ)

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: คำพูนบุญทวี

เนื้อหา

"ลูกอีสาน เป็นเรื่องที่มีค่า มีรสชาติ ผมจึงนำมาลง ฟ้าเมืองไทย มีคนนิยมโดยเฉพาะชาวอีสาน เมื่อได้ ซีไรท์ จึงถือเป็นเกีรยติ์ของคำพูนและชาวอีสานทั้งมวล "