ชื่อ: โภชนาการกับเบาหวาน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

เนื้อหา

ให้ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย และตัวอย่างเมนูอาหารกว่า 50 เมนูที่ผ่านการรับรองสูตรอาหารโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าเป็นเมนูที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน มีการวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าต่อสูขภาพผู้เป็นเบาหวาน