ชื่อ: เหนือเหตุผลที่ทำให้คนสำเร็จ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ภูสยาม  อินทรักษานนท์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

"เพราะการเหนือเหตุผล จำทำให้คนมองเห็นจุดที่แตกต่าง เมื่อมองเห็นแล้วลงมือทำ ย่อมเป็นโอกาสที่ดี และทำให้ไปสู่ ความสำเร็จ "