ชื่อ: สิ่งแรกในสยาม

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: วุฒิชัย แววไว

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

"ราชธานีแรกแห่งอาณาจักรสยาม-ต้นกำเนิดภาษาไทย
-แผนที่ฉบับแรกของสยาม-หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสยาม-หนังสือราชการฉบับแรกในสยาม-ถนนสยามแรกของสยาม-โรงพยาบาลแห่งแรกในสยาม-กำเนิดกิจการไปรษณีย์แห่งสยาม-สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งสยาม-รถไฟสายแรกของสยาม-รถรางสายแรกของสยาม-โรงเรียนแห่งแรกในสยาม"